k.ú.: 726460 - Potštát - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 55801
zahrada 202 112120
travní p. 190 2028030
lesní poz 50 505126
vodní pl. nádrž umělá 14 120983
vodní pl. rybník 3 7183
vodní pl. tok přirozený 30 24653
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 25
zast. pl. společný dvůr 16 11834
zast. pl. zbořeniště 25 4295
zast. pl. 335 90632
ostat.pl. jiná plocha 70 47923
ostat.pl. manipulační pl. 4 9583
ostat.pl. neplodná půda 57 118391
ostat.pl. ostat.komunikace 130 170124
ostat.pl. pohřeb. 4 5687
ostat.pl. silnice 51 119112
ostat.pl. skládka 4 12347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15175
ostat.pl. zeleň 75 170021
Celkem KN 1285 3629045
Par. DKM 1285 3629045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 154
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 333
byt.z. byt 58
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 74
LV 371
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2013
DKM-KPÚ 14.07.2008 1:1000 14.07.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.05.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 01:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.