k.ú.: 726508 - Potštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576671 - Potštejn NUTS5 CZ0524576671
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 522494
zahrada 570 421619
travní p. mez, stráň 23 118527
travní p. 350 1845105
lesní poz les s budovou 3 86
lesní poz les(ne hospodář) 5 1734974
lesní poz ostat.komunikace 2 8334
lesní poz 78 3060510
vodní pl. nádrž umělá 4 2733
vodní pl. rybník 1 38414
vodní pl. tok přirozený 37 207555
vodní pl. tok umělý 4 3724
zast. pl. zbořeniště 2 376
zast. pl. 727 189154
ostat.pl. dráha 5 74044
ostat.pl. jiná plocha 138 73574
ostat.pl. manipulační pl. 27 206028
ostat.pl. mez, stráň 4 2690
ostat.pl. neplodná půda 12 6349
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 5995
ostat.pl. ostat.komunikace 251 275571
ostat.pl. pohřeb. 1 4894
ostat.pl. silnice 30 84614
ostat.pl. skládka 1 17760
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 55145
ostat.pl. zamokřená pl. 3 16375
ostat.pl. zeleň 34 52578
Celkem KN 2389 9029222
Par. DKM 2389 9029222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 244
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 2
č.e. doprava 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 694
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 708
spoluvlastník 951

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2020 mapování
DKM-KPÚ 09.10.2019 1:1000 11.10.2019 *)
S-SK GS 1:2880 1840 22.12.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.05.2022 03:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.