k.ú.: 726532 - Potvorov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530247 - Potvorov NUTS5 CZ0325530247
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1213 3913925
zahrada 90 69632
ovoc. sad 1 5019
travní p. 149 200462
lesní poz les s budovou 1 84
lesní poz 210 1569269
vodní pl. nádrž umělá 4 3000
vodní pl. tok přirozený 10 11845
vodní pl. tok umělý 20 3489
zast. pl. zbořeniště 5 446
zast. pl. 202 84811
ostat.pl. dráha 1 3449
ostat.pl. jiná plocha 96 55802
ostat.pl. manipulační pl. 9 5080
ostat.pl. neplodná půda 149 95923
ostat.pl. ostat.komunikace 290 135145
ostat.pl. pohřeb. 1 2004
ostat.pl. silnice 11 60292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 6515
ostat.pl. zeleň 10 313
Celkem KN 2491 6226505
Par. KMD 2491 6226505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 173
LV 191
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2014
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.