k.ú.: 726559 - Pouchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 414983
zahrada 463 284344
travní p. 46 105642
vodní pl. tok přirozený 12 27775
vodní pl. tok umělý 32 13504
zast. pl. společný dvůr 37 10441
zast. pl. zbořeniště 2 295
zast. pl. 1721 348840
ostat.pl. dráha 1 18763
ostat.pl. jiná plocha 203 225660
ostat.pl. manipulační pl. 117 348477
ostat.pl. neplodná půda 15 9110
ostat.pl. ostat.komunikace 175 140548
ostat.pl. pohřeb. 4 30699
ostat.pl. silnice 16 25490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 457745
ostat.pl. zeleň 12 21235
Celkem KN 3039 2483551
Par. DKM 3039 2483551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 361
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 974
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
Celkem BUD 1670
byt.z. byt 283
byt.z. garáž 24
obč.z. byt 30
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 343
LV 1140
spoluvlastník 2073

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1981 04.03.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 04.03.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.