k.ú.: 726591 - Mýtinka u Poustky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539074 - Vojtanov NUTS5 CZ0411539074
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 1135588
zahrada 8 9181
ovoc. sad 2 4913
travní p. 24 162733
lesní poz 36 1118596
vodní pl. nádrž umělá 2 17029
vodní pl. rybník 17 76042
vodní pl. tok přirozený 1 3666
vodní pl. tok umělý 4 4774
vodní pl. zamokřená pl. 4 11609
zast. pl. společný dvůr 1 38
zast. pl. 18 8495
ostat.pl. dráha 1 21446
ostat.pl. jiná plocha 14 29911
ostat.pl. manipulační pl. 2 646
ostat.pl. neplodná půda 30 88460
ostat.pl. ostat.komunikace 18 20802
ostat.pl. silnice 3 41417
Celkem KN 209 2755346
Par. DKM 209 2755346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 18
LV 38
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.11.2002 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.