k.ú.: 726605 - Ostroh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 577979 - Poustka NUTS5 CZ0411577979
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 1346401
zahrada 32 19332
travní p. mez, stráň 7 24854
travní p. 107 836581
lesní poz les s budovou 2 24
lesní poz 64 717126
vodní pl. nádrž umělá 2 659
vodní pl. rybník 6 150857
vodní pl. tok přirozený 16 25771
vodní pl. tok umělý 5 19778
vodní pl. zamokřená pl. 2 20013
zast. pl. společný dvůr 1 298
zast. pl. 72 20927
ostat.pl. jiná plocha 82 101021
ostat.pl. manipulační pl. 4 358
ostat.pl. neplodná půda 23 50893
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 10
ostat.pl. ostat.komunikace 37 70673
ostat.pl. silnice 2 7873
ostat.pl. zeleň 3 3352
Celkem KN 486 3416801
Par. DKM 486 3416801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 73
LV 67
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 08:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.