k.ú.: 726630 - Babice u Poutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 50733
zahrada 11 9940
travní p. 79 2431785
lesní poz les(ne hospodář) 2 66312
lesní poz 33 751725
vodní pl. nádrž umělá 17 12699
vodní pl. tok přirozený 3 1309
vodní pl. tok umělý 12 15201
vodní pl. zamokřená pl. 11 119836
zast. pl. zbořeniště 7 3782
zast. pl. 14 5189
ostat.pl. dráha 1 24061
ostat.pl. jiná plocha 23 15920
ostat.pl. manipulační pl. 14 37286
ostat.pl. neplodná půda 36 62586
ostat.pl. ostat.komunikace 26 46335
ostat.pl. silnice 3 9763
Celkem KN 299 3664462
Par. KMD 299 3664462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 14
LV 25
spoluvlastník 35

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 24.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.