k.ú.: 726648 - Bohuslav u Poutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 23450
zahrada 4 3420
travní p. 81 1551573
lesní poz les(ne hospodář) 7 42198
lesní poz 31 506393
vodní pl. nádrž umělá 6 1656
vodní pl. rybník 4 4489
vodní pl. tok přirozený 9 15758
vodní pl. tok umělý 7 4261
vodní pl. zamokřená pl. 1 90
zast. pl. zbořeniště 6 2448
zast. pl. 10 4379
ostat.pl. dráha 2 13983
ostat.pl. jiná plocha 14 41985
ostat.pl. manipulační pl. 1 1029
ostat.pl. neplodná půda 36 57818
ostat.pl. ostat.komunikace 21 36527
Celkem KN 242 2311457
Par. KMD 242 2311457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 10
LV 16
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 23.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 05:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.