k.ú.: 726656 - Číhaná u Poutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 159711
zahrada 1 543
travní p. 132 2855843
lesní poz les(ne hospodář) 1 69233
lesní poz 30 301711
vodní pl. nádrž umělá 13 49004
vodní pl. rybník 2 3590
vodní pl. tok přirozený 5 2640
vodní pl. tok umělý 9 10225
vodní pl. zamokřená pl. 6 18568
zast. pl. společný dvůr 3 744
zast. pl. zbořeniště 8 6800
zast. pl. 25 13034
ostat.pl. jiná plocha 30 34374
ostat.pl. manipulační pl. 2 11765
ostat.pl. neplodná půda 36 90441
ostat.pl. ostat.komunikace 21 30963
ostat.pl. silnice 5 31668
Celkem KN 341 3690857
Par. DKM 7 44942
Par. KMD 334 3645915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 25
LV 39
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.11.2017 1:1000 23.11.2017 *)
KMD 1:1000 22.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 23.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 09:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.