k.ú.: 726664 - Horní Kramolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 880899
zahrada 7 2416
travní p. 46 669313
lesní poz les(ne hospodář) 2 23606
lesní poz 26 975833
vodní pl. nádrž umělá 13 65516
vodní pl. rybník 2 6151
vodní pl. tok umělý 3 4778
zast. pl. společný dvůr 4 4009
zast. pl. zbořeniště 4 2519
zast. pl. 9 7284
ostat.pl. jiná plocha 4 4521
ostat.pl. manipulační pl. 1 2137
ostat.pl. neplodná půda 35 15608
ostat.pl. ostat.komunikace 9 10411
ostat.pl. silnice 14 25260
Celkem KN 190 2700261
Par. KMD 190 2700261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
Celkem BUD 9
LV 19
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 22.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.