k.ú.: 726699 - Popovice u Poutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 79372
zahrada 33 14682
travní p. 190 1392759
lesní poz les(ne hospodář) 3 8910
lesní poz 78 607885
vodní pl. nádrž umělá 10 5565
vodní pl. tok přirozený 11 9611
vodní pl. tok umělý 4 2226
vodní pl. zamokřená pl. 2 18169
zast. pl. zbořeniště 6 1999
zast. pl. 51 25184
ostat.pl. dráha 4 25439
ostat.pl. jiná plocha 26 12211
ostat.pl. manipulační pl. 6 36682
ostat.pl. neplodná půda 45 53896
ostat.pl. ostat.komunikace 60 41721
ostat.pl. silnice 3 21508
ostat.pl. zeleň 1 897
Celkem KN 545 2358716
Par. KMD 545 2358716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 50
LV 58
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 25.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 18:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.