k.ú.: 726702 - Poutnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 84345
zahrada 22 9289
travní p. 149 3041645
lesní poz les(ne hospodář) 1 5077
lesní poz 30 1436943
vodní pl. nádrž umělá 9 6609
vodní pl. tok přirozený 33 48589
vodní pl. tok umělý 6 15948
vodní pl. zamokřená pl. 13 185621
zast. pl. zbořeniště 19 5526
zast. pl. 40 39423
ostat.pl. dráha 4 21222
ostat.pl. jiná plocha 9 15872
ostat.pl. manipulační pl. 10 10807
ostat.pl. neplodná půda 96 191116
ostat.pl. ostat.komunikace 49 96537
ostat.pl. silnice 3 7893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 540
Celkem KN 500 5223002
Par. KMD 500 5223002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 40
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 49
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.