k.ú.: 726753 - Český Bukov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 145321
zahrada 37 25644
ovoc. sad 1 3814
travní p. 246 2266718
lesní poz 62 2071055
vodní pl. nádrž přírodní 1 195
zast. pl. společný dvůr 3 130
zast. pl. zbořeniště 5 1798
zast. pl. 41 12351
ostat.pl. jiná plocha 40 70986
ostat.pl. manipulační pl. 10 9650
ostat.pl. neplodná půda 37 81833
ostat.pl. ostat.komunikace 67 115648
ostat.pl. pohřeb. 1 1086
ostat.pl. silnice 2 39300
ostat.pl. zeleň 1 1264
Celkem KN 556 4846793
Par. DKM 556 4846793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 41
LV 52
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 23.05.2017 celé k.ú.
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.