k.ú.: 726761 - Lužec u Petrova Mlýna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3754
zahrada 29 13503
travní p. mez, stráň 30 253333
travní p. 71 393582
lesní poz les(ne hospodář) 1 1350
lesní poz 19 1007904
vodní pl. tok přirozený 5 10197
vodní pl. zamokřená pl. 1 555
zast. pl. společný dvůr 1 92
zast. pl. zbořeniště 1 44
zast. pl. 26 4594
ostat.pl. jiná plocha 22 13584
ostat.pl. neplodná půda 3 5205
ostat.pl. ostat.komunikace 24 36284
ostat.pl. silnice 2 20553
Celkem KN 237 1764534
Par. DKM 237 1764534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 26
LV 41
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 03.04.2019 celé k.ú.
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 12:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.