k.ú.: 726834 - Šachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 23525
ovoc. sad 1 13575
travní p. mez, stráň 1 4887
travní p. 110 919358
lesní poz 72 893892
vodní pl. tok přirozený 4 10672
zast. pl. zbořeniště 7 1047
zast. pl. 26 8630
ostat.pl. jiná plocha 24 115001
ostat.pl. neplodná půda 11 30413
ostat.pl. ostat.komunikace 38 47968
ostat.pl. silnice 2 13917
Celkem KN 319 2082885
Par. DKM 319 2082885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 25
LV 30
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.