k.ú.: 726842 - Pozďatín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591416 - Pozďatín NUTS5 CZ0634591416
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2633925
zahrada 107 55371
travní p. 185 523113
lesní poz les s budovou 15 739
lesní poz 139 1603768
vodní pl. nádrž umělá 2 2727
vodní pl. rybník 15 498166
vodní pl. zamokřená pl. 2 5630
zast. pl. 248 55207
ostat.pl. dráha 4 63841
ostat.pl. jiná plocha 97 40560
ostat.pl. manipulační pl. 37 14477
ostat.pl. neplodná půda 124 109358
ostat.pl. ostat.komunikace 46 61111
ostat.pl. pohřeb. 1 801
ostat.pl. silnice 67 49826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5937
Celkem KN 1529 5724557
Par. KMD 1529 5724557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 10
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 260
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 278
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2015
KM-D 1:2880 16.08.2001 02.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 16.08.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 19:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.