k.ú.: 726877 - Podhradí u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 534811 - Podhradí NUTS5 CZ0724534811
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 28232
zahrada 108 102080
ovoc. sad 9 26172
travní p. 482 1437452
lesní poz 195 1655904
vodní pl. nádrž umělá 1 3200
vodní pl. tok přirozený 22 10778
vodní pl. zamokřená pl. 8 4257
zast. pl. společný dvůr 1 120
zast. pl. zbořeniště 5 1268
zast. pl. 131 31710
ostat.pl. jiná plocha 59 26313
ostat.pl. manipulační pl. 10 8223
ostat.pl. neplodná půda 155 75289
ostat.pl. ostat.komunikace 76 65148
ostat.pl. silnice 4 1120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 26
Celkem KN 1285 3477292
Par. KMD 1285 3477292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 130
LV 182
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2017
KM-D 1:2000 26.11.2001 20.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.11.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.