k.ú.: 726885 - Pozlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549401 - Pozlovice NUTS5 CZ0724549401
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 122
orná půda 560 1118259
zahrada 407 203739
ovoc. sad 6 23395
travní p. 901 2021624
lesní poz les(ne hospodář) 1 140
lesní poz 741 4601042
vodní pl. nádrž umělá 13 239673
vodní pl. tok přirozený 206 89579
vodní pl. tok umělý 1 242
vodní pl. zamokřená pl. 5 5563
zast. pl. společný dvůr 16 3142
zast. pl. zbořeniště 7 1525
zast. pl. 769 216209
ostat.pl. jiná plocha 329 173747
ostat.pl. manipulační pl. 192 50543
ostat.pl. neplodná půda 266 174342
ostat.pl. ostat.komunikace 653 295192
ostat.pl. pohřeb. 2 5683
ostat.pl. silnice 137 84617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 202 221542
ostat.pl. zeleň 45 56560
Celkem KN 5460 9586480
Par. DKM 5460 9586480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 178
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 209
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 763
byt.z. byt 25
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 11
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 18
Celkem JED 62
LV 1045
spoluvlastník 1642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 14.07.2008
ZMVM 1:2000 01.10.1987 14.07.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1958 14.07.2008 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.10.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 07:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.