k.ú.: 726915 - Prace - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583685 - Prace NUTS5 CZ0643583685
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1842 3559347
zahrada 420 203509
ovoc. sad 84 307040
travní p. 149 31197
lesní poz les(ne hospodář) 219 42785
lesní poz 156 120260
vodní pl. rybník 5 4287
vodní pl. tok přirozený 143 13171
vodní pl. tok umělý 17 11703
zast. pl. společný dvůr 9 591
zast. pl. zbořeniště 6 932
zast. pl. 445 112211
ostat.pl. dráha 32 11954
ostat.pl. jiná plocha 287 40034
ostat.pl. manipulační pl. 76 32902
ostat.pl. neplodná půda 1 194
ostat.pl. ostat.komunikace 985 122383
ostat.pl. pohřeb. 2 1585
ostat.pl. silnice 7 54109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 19327
ostat.pl. zeleň 8 17947
Celkem KN 4900 4707468
Par. DKM 4900 4707468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 249
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 77
č.p. výroba 1
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 432
LV 672
spoluvlastník 883

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2007
ZMVM 1:2000 01.08.1989 26.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.