k.ú.: 726923 - Drachkov u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 560219 - Drachkov NUTS5 CZ0316560219
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 1626359
zahrada 79 58130
travní p. mez, stráň 1 363
travní p. 164 322715
lesní poz 212 1159405
vodní pl. nádrž umělá 1 2839
vodní pl. tok přirozený 2 672
vodní pl. tok umělý 24 5813
vodní pl. zamokřená pl. 1 390
zast. pl. 157 36981
ostat.pl. jiná plocha 87 43376
ostat.pl. manipulační pl. 13 10448
ostat.pl. neplodná půda 22 27613
ostat.pl. ostat.komunikace 59 61220
ostat.pl. silnice 7 36034
Celkem KN 1175 3392358
Par. KMD 1175 3392358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 154
LV 216
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2015
S-SK GS 1:2880 1837 28.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.