k.ú.: 727024 - Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1012
vodní pl. tok přirozený 3 278856
zast. pl. společný dvůr 73 14579
zast. pl. zbořeniště 4 74
zast. pl. 902 596379
ostat.pl. jiná plocha 55 19048
ostat.pl. manipulační pl. 5 4044
ostat.pl. neplodná půda 4 17123
ostat.pl. ostat.komunikace 172 301283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7591
ostat.pl. zeleň 43 50320
Celkem KN 1271 1290309
Par. DKM 1271 1290309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 276
č.p. byt.dům 251
č.p. jiná st. 168
č.p. obč.vyb 82
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 15
č.p. víceúčel 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 884
byt.z. ateliér 35
byt.z. byt 2686
byt.z. dílna 114
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 606
byt.z. rozest. 58
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 106
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 54
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 3691
LV 3261
spoluvlastník 7119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
ZMVM 1:1000 01.01.1990 30.06.1997
Ins. A 1:1000 04.09.1931 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 23:38

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.