k.ú.: 727181 - Nové Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
vinice 1 872
zahrada 26 45231
vodní pl. nádrž umělá 1 646
vodní pl. tok přirozený 5 226000
zast. pl. společný dvůr 40 8333
zast. pl. zbořeniště 3 763
zast. pl. 2085 1585171
ostat.pl. dráha 44 100355
ostat.pl. jiná plocha 407 105905
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5
ostat.pl. manipulační pl. 9 4194
ostat.pl. neplodná půda 3 4333
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 2608
ostat.pl. ostat.komunikace 314 842009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 35502
ostat.pl. zeleň 327 379477
Celkem KN 3303 3341404
Par. DKM 3303 3341404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 42
č.p. bydlení 258
č.p. byt.dům 833
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 278
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 210
č.p. obč.vyb. 49
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 32
č.p. víceúčel 36
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 47
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 2027
byt.z. ateliér 49
byt.z. byt 5152
byt.z. dílna 169
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 1039
byt.z. rozest. 44
obč.z. ateliér 124
obč.z. byt 1626
obč.z. dílna 54
obč.z. garáž 32
obč.z. j.nebyt 381
obč.z. rozest. 30
Celkem JED 8809
LV 7098
spoluvlastník 15240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2004
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 17:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.