k.ú.: 727300 - Vyšehrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 10848
vodní pl. nádrž umělá 1 82
vodní pl. tok přirozený 1 48809
zast. pl. společný dvůr 7 2073
zast. pl. 168 58526
ostat.pl. dráha 8 14721
ostat.pl. jiná plocha 52 19030
ostat.pl. manipulační pl. 2 560
ostat.pl. neplodná půda 2 5363
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 164
ostat.pl. ostat.komunikace 47 70644
ostat.pl. pohřeb. 3 7785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1468
ostat.pl. zeleň 62 122486
Celkem KN 378 362559
Par. DKM 378 362559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 99
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 165
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 473
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 132
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 24
obč.z. rozest. 17
Celkem JED 749
LV 578
spoluvlastník 1186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 30.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.