k.ú.: 727415 - Žižkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2456
zahrada 581 176116
travní p. 1 27
lesní poz 15 84490
vodní pl. nádrž umělá 1 313
zast. pl. společný dvůr 89 26629
zast. pl. zbořeniště 9 3635
zast. pl. 3272 1288649
ostat.pl. dráha 43 319298
ostat.pl. jiná plocha 970 648715
ostat.pl. manipulační pl. 81 81192
ostat.pl. neplodná půda 16 13557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 17 5868
ostat.pl. ostat.komunikace 843 1093130
ostat.pl. pohřeb. 18 549330
ostat.pl. silnice 3 3069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 112281
ostat.pl. zeleň 1021 1032845
Celkem KN 7026 5441600
Par. DKM 7026 5441600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 45
č.p. bydlení 1209
č.p. byt.dům 868
č.p. doprava 6
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 76
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 58
č.p. obč.vyb. 35
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 120
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 16
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 5
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 364
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 68
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
rozestav. 3
s roz.jed 4
Celkem BUD 3073
byt.z. ateliér 111
byt.z. byt 17775
byt.z. dílna 105
byt.z. garáž 698
byt.z. j.nebyt 1772
byt.z. rozest. 51
obč.z. ateliér 263
obč.z. byt 5025
obč.z. dílna 35
obč.z. garáž 41
obč.z. j.nebyt 511
obč.z. rozest. 317
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 26707
LV 23493
spoluvlastník 55568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.06.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.