k.ú.: 727415 - Žižkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 20
zahrada 583 175921
lesní poz 15 84490
vodní pl. nádrž umělá 1 313
zast. pl. společný dvůr 75 21648
zast. pl. zbořeniště 9 3635
zast. pl. 3218 1299731
ostat.pl. dráha 28 313567
ostat.pl. jiná plocha 1008 614028
ostat.pl. manipulační pl. 79 77410
ostat.pl. neplodná půda 16 13557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 17 5868
ostat.pl. ostat.komunikace 833 1111511
ostat.pl. pohřeb. 18 549330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 124960
ostat.pl. zeleň 1002 1045614
Celkem KN 6951 5441603
Par. DKM 6951 5441603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 52
č.p. bydlení 1150
č.p. byt.dům 898
č.p. doprava 6
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 75
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 56
č.p. obč.vyb. 38
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 19
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 5
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 375
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 70
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 4
rozestav. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 3093
byt.z. ateliér 110
byt.z. byt 17786
byt.z. dílna 105
byt.z. garáž 701
byt.z. j.nebyt 1767
byt.z. rozest. 44
obč.z. ateliér 217
obč.z. byt 5940
obč.z. dílna 41
obč.z. garáž 48
obč.z. j.nebyt 598
obč.z. rozest. 458
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 27817
LV 24299
spoluvlastník 57947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.06.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 13:25

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.