k.ú.: 727750 - Michle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 66219
zahrada 687 358657
ovoc. sad 2 11686
travní p. 14 21342
lesní poz ostat.komunikace 1 2990
lesní poz 22 803922
vodní pl. nádrž umělá 3 8346
vodní pl. tok přirozený 8 48594
vodní pl. tok umělý 3 1153
zast. pl. společný dvůr 72 60732
zast. pl. zbořeniště 17 5653
zast. pl. 2549 839748
ostat.pl. dráha 69 451895
ostat.pl. dálnice 3 101560
ostat.pl. jiná plocha 1126 986079
ostat.pl. manipulační pl. 165 303251
ostat.pl. neplodná půda 52 31704
ostat.pl. ostat.komunikace 794 708790
ostat.pl. silnice 90 126129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 55369
ostat.pl. zeleň 562 516347
Celkem KN 6290 5510166
Par. DKM 6290 5510166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 42
č.p. byt.dům 485
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 48
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 74
č.p. rod.dům 610
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 12
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 8
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 766
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 35
bez čp/če tech.vyb 74
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 38
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 2385
byt.z. ateliér 91
byt.z. byt 6886
byt.z. dílna 22
byt.z. garáž 539
byt.z. j.nebyt 774
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 18
obč.z. byt 1750
obč.z. dílna 10
obč.z. garáž 30
obč.z. j.nebyt 328
obč.z. rozest. 10
obč.z. sk.bneb 7
Celkem JED 10468
LV 10708
spoluvlastník 27838

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2011
Ins. A 1:1000 04.09.1931 12.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 13:58

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.