k.ú.: 727857 - Hodkovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 189862
zahrada 415 267453
ovoc. sad 6 11813
travní p. 7 5080
lesní poz 55 440261
vodní pl. nádrž umělá 7 7162
vodní pl. tok přirozený 14 95277
zast. pl. společný dvůr 10 16796
zast. pl. zbořeniště 2 1049
zast. pl. 786 163901
ostat.pl. dráha 53 55825
ostat.pl. jiná plocha 309 277521
ostat.pl. manipulační pl. 13 19026
ostat.pl. neplodná půda 57 72485
ostat.pl. ostat.komunikace 260 247254
ostat.pl. silnice 5 7824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 32287
ostat.pl. zeleň 199 173192
Celkem KN 2271 2084068
Par. DKM 2271 2084068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 61
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 425
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 113
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 739
byt.z. ateliér 23
byt.z. byt 1076
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 121
byt.z. j.nebyt 95
obč.z. byt 345
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 85
Celkem JED 1752
LV 2019
spoluvlastník 4767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 09.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.