k.ú.: 727857 - Hodkovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 189793
zahrada 419 266144
ovoc. sad 6 11813
travní p. 7 5080
lesní poz 55 440261
vodní pl. nádrž umělá 7 7162
vodní pl. tok přirozený 17 94711
zast. pl. společný dvůr 7 15656
zast. pl. zbořeniště 2 1049
zast. pl. 768 170700
ostat.pl. dráha 57 56465
ostat.pl. jiná plocha 313 269371
ostat.pl. manipulační pl. 14 19026
ostat.pl. neplodná půda 56 72472
ostat.pl. ostat.komunikace 265 247286
ostat.pl. silnice 5 7824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 32287
ostat.pl. zeleň 215 176961
Celkem KN 2286 2084061
Par. DKM 2286 2084061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 63
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 424
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 113
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 733
byt.z. ateliér 23
byt.z. byt 1076
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 121
byt.z. j.nebyt 95
obč.z. byt 545
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 102
Celkem JED 1971
LV 2152
spoluvlastník 5140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 09.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:23

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.