k.ú.: 727873 - Braník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 33669
zahrada 1275 639023
travní p. 6 5068
lesní poz les(ne hospodář) 2 32257
lesní poz 41 493308
vodní pl. tok přirozený 22 235139
zast. pl. společný dvůr 53 17002
zast. pl. zbořeniště 16 1392
zast. pl. 2875 553052
ostat.pl. dráha 59 104834
ostat.pl. dálnice 21 70542
ostat.pl. jiná plocha 822 612627
ostat.pl. manipulační pl. 39 60850
ostat.pl. neplodná půda 61 89687
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 9287
ostat.pl. ostat.komunikace 769 635411
ostat.pl. pohřeb. 2 4799
ostat.pl. silnice 53 72417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 150240
ostat.pl. zeleň 587 578577
Celkem KN 6805 4399181
Par. DKM 6805 4399181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 395
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 40
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1203
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 802
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 2671
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 5354
byt.z. dílna 19
byt.z. garáž 690
byt.z. j.nebyt 148
obč.z. ateliér 11
obč.z. byt 488
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 46
obč.z. j.nebyt 160
obč.z. rozest. 9
Celkem JED 6943
LV 8173
spoluvlastník 17916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 17.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.