k.ú.: 728071 - Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 5854
zahrada 536 264108
travní p. 4 3214
lesní poz les(ne hospodář) 1 1160
lesní poz 6 63733
vodní pl. nádrž umělá 5 12229
zast. pl. společný dvůr 3 2616
zast. pl. zbořeniště 4 1076
zast. pl. 762 144308
ostat.pl. jiná plocha 270 171809
ostat.pl. manipulační pl. 10 4761
ostat.pl. neplodná půda 4 1048
ostat.pl. ostat.komunikace 173 169334
ostat.pl. silnice 8 8120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 51482
ostat.pl. zeleň 212 140824
Celkem KN 2014 1045676
Par. DKM 2014 1045676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 104
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 444
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 742
byt.z. byt 1012
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 217
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 1306
LV 1903
spoluvlastník 3884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 20.03.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.