k.ú.: 728152 - Podolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 2317
zahrada 801 364176
ovoc. sad 2 4104
travní p. 4 1466
lesní poz 1 11770
vodní pl. nádrž umělá 1 325
vodní pl. tok přirozený 1 233696
zast. pl. společný dvůr 41 26894
zast. pl. zbořeniště 11 4619
zast. pl. 1642 463991
ostat.pl. dráha 2 88
ostat.pl. jiná plocha 403 155607
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 7963
ostat.pl. manipulační pl. 48 33951
ostat.pl. neplodná půda 20 47965
ostat.pl. ostat.komunikace 341 444065
ostat.pl. pohřeb. 2 8197
ostat.pl. silnice 7 8356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 182016
ostat.pl. zeleň 379 382754
Celkem KN 3746 2384320
Par. DKM 3746 2384320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 575
č.p. byt.dům 270
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 33
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 128
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 382
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1542
byt.z. ateliér 11
byt.z. byt 4540
byt.z. dílna 29
byt.z. garáž 957
byt.z. j.nebyt 431
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 328
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 22
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 6341
LV 6410
spoluvlastník 15466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2004
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.