k.ú.: 728161 - Nusle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 438 153962
vodní pl. tok přirozený 3 16814
zast. pl. společný dvůr 119 31112
zast. pl. zbořeniště 2 408
zast. pl. 2168 893570
ostat.pl. dráha 2 17521
ostat.pl. dálnice 5 49960
ostat.pl. jiná plocha 412 303123
ostat.pl. manipulační pl. 44 25083
ostat.pl. neplodná půda 11 1372
ostat.pl. ostat.komunikace 406 789218
ostat.pl. silnice 1 859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 115227
ostat.pl. zeleň 354 457033
Celkem KN 4000 2855262
Par. DKM 4000 2855262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 34
č.p. byt.dům 1247
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 51
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 51
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 11
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 373
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 56
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če výroba 18
rozestav. 1
Celkem BUD 2049
byt.z. ateliér 89
byt.z. byt 10019
byt.z. dílna 80
byt.z. garáž 202
byt.z. j.nebyt 889
byt.z. rozest. 22
obč.z. ateliér 51
obč.z. byt 1595
obč.z. dílna 15
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 329
obč.z. rozest. 16
obč.z. sk.bneb 23
Celkem JED 13346
LV 12379
spoluvlastník 30045

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 22.10.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 23:32

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.