k.ú.: 728161 - Nusle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 437 153800
vodní pl. tok přirozený 3 16814
zast. pl. společný dvůr 117 26373
zast. pl. zbořeniště 2 408
zast. pl. 2154 882535
ostat.pl. dráha 2 17521
ostat.pl. dálnice 6 49960
ostat.pl. jiná plocha 442 319373
ostat.pl. manipulační pl. 44 25083
ostat.pl. neplodná půda 11 1372
ostat.pl. ostat.komunikace 407 789000
ostat.pl. silnice 1 859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 115227
ostat.pl. zeleň 357 456939
Celkem KN 4018 2855264
Par. DKM 4018 2855264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 36
č.p. byt.dům 1247
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 51
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 51
č.p. rod.dům 90
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 8
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 379
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 56
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če výroba 17
rozestav. 1
Celkem BUD 2053
byt.z. ateliér 89
byt.z. byt 10025
byt.z. dílna 80
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 888
byt.z. rozest. 16
obč.z. ateliér 51
obč.z. byt 1739
obč.z. dílna 15
obč.z. garáž 16
obč.z. j.nebyt 351
obč.z. rozest. 15
obč.z. sk.bneb 22
Celkem JED 13493
LV 12493
spoluvlastník 30393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 22.10.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 13:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.