k.ú.: 728225 - Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 375308
zahrada 1079 388910
ovoc. sad 4 28523
travní p. 28 17235
lesní poz 13 350276
vodní pl. nádrž umělá 6 32999
vodní pl. rybník 1 68
vodní pl. tok přirozený 4 4819
vodní pl. tok umělý 1 465
zast. pl. společný dvůr 22 11665
zast. pl. zbořeniště 9 1090
zast. pl. 2579 1033652
ostat.pl. dálnice 14 188400
ostat.pl. jiná plocha 1727 1937616
ostat.pl. manipulační pl. 109 156615
ostat.pl. neplodná půda 5 938
ostat.pl. ost.dopravní pl. 21 15881
ostat.pl. ostat.komunikace 1306 1125495
ostat.pl. pohřeb. 1 6888
ostat.pl. silnice 147 245558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 130363
ostat.pl. zeleň 1991 1376885
Celkem KN 9163 7429649
Par. DKM 9163 7429649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 767
č.p. byt.dům 341
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 73
č.p. obč.vyb. 29
č.p. rod.dům 472
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 72
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 14
bez čp/če garáž 160
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 99
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 2231
byt.z. ateliér 27
byt.z. byt 15942
byt.z. dílna 44
byt.z. garáž 1039
byt.z. j.nebyt 372
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 3741
obč.z. dílna 22
obč.z. garáž 59
obč.z. j.nebyt 65
obč.z. sk.bneb 4
Celkem JED 21320
LV 20571
spoluvlastník 51655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2012
THM-V 1:1000 01.01.1966 28.02.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.