k.ú.: 728233 - Háje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 285690
zahrada 199 68451
ovoc. sad 1 2751
travní p. 4 10440
lesní poz les(ne hospodář) 1 6
lesní poz 10 40607
vodní pl. nádrž umělá 11 35054
vodní pl. tok umělý 6 1913
zast. pl. společný dvůr 3 1016
zast. pl. zbořeniště 3 60
zast. pl. 1016 341820
ostat.pl. jiná plocha 864 574073
ostat.pl. manipulační pl. 14 30768
ostat.pl. neplodná půda 1 1463
ostat.pl. ostat.komunikace 518 378960
ostat.pl. silnice 26 12989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 175373
ostat.pl. zeleň 752 402629
Celkem KN 3587 2364063
Par. DKM 3587 2364063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 245
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 492
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 36
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 872
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 7105
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 144
byt.z. j.nebyt 86
obč.z. byt 1099
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 75
Celkem JED 8538
LV 8647
spoluvlastník 22408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2011
THM-V 1:1000 01.01.1966 11.10.2011
S-SK GS 1:2880 1824 11.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.