k.ú.: 728730 - Jinonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 1521586
zahrada 755 399872
ovoc. sad 16 152796
travní p. 223 199136
lesní poz les(ne hospodář) 3 10993
lesní poz 140 1307936
vodní pl. nádrž umělá 5 23061
vodní pl. rybník 1 2487
vodní pl. tok přirozený 22 22195
vodní pl. tok umělý 8 961
vodní pl. zamokřená pl. 1 590
zast. pl. společný dvůr 35 32874
zast. pl. zbořeniště 8 2376
zast. pl. 1398 422637
ostat.pl. dráha 8 37854
ostat.pl. jiná plocha 1026 1198060
ostat.pl. manipulační pl. 42 96084
ostat.pl. neplodná půda 51 73695
ostat.pl. ostat.komunikace 599 499700
ostat.pl. pohřeb. 3 6142
ostat.pl. silnice 2 1324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 56597
ostat.pl. zeleň 238 98893
Celkem KN 4990 6167849
Par. DKM 4990 6167849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 339
č.p. byt.dům 83
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 21
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 441
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 46
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 1355
byt.z. ateliér 13
byt.z. byt 1733
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 350
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 20
obč.z. byt 911
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 336
obč.z. rozest. 11
Celkem JED 3499
LV 4201
spoluvlastník 10060

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2012
Ins. A 1:1000 04.09.1931 26.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.