k.ú.: 728764 - Košíře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 83776
zahrada 1193 380275
ovoc. sad 1 7634
travní p. 23 22784
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 74 702449
vodní pl. nádrž umělá 2 9451
zast. pl. společný dvůr 21 3498
zast. pl. zbořeniště 24 8188
zast. pl. 2013 470962
ostat.pl. dráha 6 96130
ostat.pl. jiná plocha 1163 712020
ostat.pl. manipulační pl. 48 33346
ostat.pl. neplodná půda 2 571
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 443
ostat.pl. ostat.komunikace 417 368148
ostat.pl. pohřeb. 2 26379
ostat.pl. silnice 19 34561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 62610
ostat.pl. zeleň 289 203545
Celkem KN 5365 3226782
Par. DKM 5365 3226782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 590
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 540
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 2
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 533
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1866
byt.z. ateliér 154
byt.z. byt 4826
byt.z. dílna 20
byt.z. garáž 417
byt.z. j.nebyt 578
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 34
obč.z. byt 1740
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 56
obč.z. j.nebyt 243
obč.z. rozest. 7
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 8090
LV 8871
spoluvlastník 20832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 02.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:00

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.