k.ú.: 729051 - Smíchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 16571
zahrada 2056 1052657
travní p. mez, stráň 1 15623
travní p. 17 23035
lesní poz 53 406007
vodní pl. nádrž umělá 2 1378
vodní pl. tok přirozený 6 480103
vodní pl. zamokřená pl. 3 2261
zast. pl. společný dvůr 67 48149
zast. pl. zbořeniště 8 3435
zast. pl. 4391 1426210
ostat.pl. dráha 50 212818
ostat.pl. jiná plocha 1417 952073
ostat.pl. manipulační pl. 29 45711
ostat.pl. neplodná půda 103 149814
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 11522
ostat.pl. ostat.komunikace 635 1222595
ostat.pl. pohřeb. 7 104597
ostat.pl. silnice 8 10440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 171185
ostat.pl. zeleň 224 695002
Celkem KN 9135 7051186
Par. DKM 9135 7051186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 53
č.p. byt.dům 1333
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 91
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 82
č.p. rod.dům 1426
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 31
č.p. výroba 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 10
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 916
bez čp/če jiná st. 141
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 55
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 28
s roz.jed 2
Celkem BUD 4301
byt.z. ateliér 86
byt.z. byt 8941
byt.z. dílna 56
byt.z. garáž 818
byt.z. j.nebyt 1340
byt.z. rozest. 22
obč.z. ateliér 170
obč.z. byt 3572
obč.z. dílna 30
obč.z. garáž 110
obč.z. j.nebyt 994
obč.z. rozest. 391
obč.z. sk.bneb 2
obč.z. sk.neb 9
Celkem JED 16541
LV 15259
spoluvlastník 35035

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 24.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 13:41

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.