k.ú.: 729051 - Smíchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 67884
zahrada 1727 1002167
travní p. 14 10790
lesní poz 54 403516
vodní pl. nádrž umělá 3 2036
vodní pl. tok přirozený 8 480363
vodní pl. zamokřená pl. 3 2261
zast. pl. společný dvůr 82 67937
zast. pl. zbořeniště 42 12451
zast. pl. 4271 1389366
ostat.pl. dráha 99 409460
ostat.pl. jiná plocha 1539 697262
ostat.pl. manipulační pl. 46 57706
ostat.pl. neplodná půda 141 192344
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 391
ostat.pl. ostat.komunikace 734 1159100
ostat.pl. pohřeb. 10 104597
ostat.pl. silnice 29 73986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 181033
ostat.pl. zeleň 399 736527
Celkem KN 9332 7051177
Par. DKM 9332 7051177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 56
č.p. byt.dům 1309
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 94
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 80
č.p. rod.dům 1421
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 28
č.p. výroba 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 818
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 28
Celkem BUD 4154
byt.z. ateliér 86
byt.z. byt 8928
byt.z. dílna 58
byt.z. garáž 818
byt.z. j.nebyt 1335
byt.z. rozest. 31
obč.z. ateliér 167
obč.z. byt 2387
obč.z. dílna 24
obč.z. garáž 91
obč.z. j.nebyt 854
obč.z. rozest. 67
obč.z. sk.bneb 2
obč.z. sk.neb 9
Celkem JED 14857
LV 14328
spoluvlastník 32737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 24.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.