k.ú.: 729183 - Malá Chuchle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 131026
zahrada 31 18296
travní p. 18 23036
lesní poz 32 631167
vodní pl. nádrž umělá 1 538
vodní pl. tok přirozený 3 107115
zast. pl. společný dvůr 3 1249
zast. pl. 90 42338
ostat.pl. dráha 3 32162
ostat.pl. jiná plocha 96 202962
ostat.pl. manipulační pl. 10 21383
ostat.pl. neplodná půda 2 29507
ostat.pl. ostat.komunikace 39 83098
ostat.pl. silnice 8 69119
ostat.pl. zeleň 11 17218
Celkem KN 351 1410214
Par. DKM 351 1410214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 7
Celkem BUD 87
byt.z. j.nebyt 14
Celkem JED 14
LV 90
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2006
Ins. A 1:1000 04.09.1931 16.06.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.