k.ú.: 729213 - Velká Chuchle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 578048
zahrada 1196 746996
ovoc. sad 19 128059
travní p. 120 314840
lesní poz 34 1124594
vodní pl. tok přirozený 11 74642
vodní pl. zamokřená pl. 3 6407
zast. pl. společný dvůr 4 1135
zast. pl. zbořeniště 2 111
zast. pl. 1308 191557
ostat.pl. dráha 1 120433
ostat.pl. jiná plocha 610 603080
ostat.pl. manipulační pl. 90 131456
ostat.pl. neplodná půda 39 65597
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 339
ostat.pl. ostat.komunikace 268 302170
ostat.pl. pohřeb. 1 1906
ostat.pl. silnice 1 400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 155 194198
ostat.pl. zeleň 64 21323
Celkem KN 3986 4607291
Par. DKM 3986 4607291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 36
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 534
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 479
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 1283
byt.z. byt 178
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 14
Celkem JED 209
LV 1551
spoluvlastník 3150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.09.2008
S-SK GS 1:2880 1900 24.09.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.