k.ú.: 729213 - Velká Chuchle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 573844
zahrada 1191 769934
ovoc. sad 16 123931
travní p. 116 313243
lesní poz 34 1124594
vodní pl. tok přirozený 10 74641
vodní pl. zamokřená pl. 2 6407
zast. pl. společný dvůr 1 246
zast. pl. zbořeniště 1 107
zast. pl. 1334 196134
ostat.pl. dráha 1 120433
ostat.pl. jiná plocha 573 584164
ostat.pl. manipulační pl. 77 130242
ostat.pl. neplodná půda 38 65597
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 339
ostat.pl. ostat.komunikace 274 305718
ostat.pl. pohřeb. 1 1906
ostat.pl. silnice 1 400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 153 193563
ostat.pl. zeleň 67 21837
Celkem KN 3948 4607280
Par. DKM 3948 4607280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 550
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 483
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 1312
byt.z. byt 178
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 23
obč.z. garáž 1
Celkem JED 219
LV 1558
spoluvlastník 3190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2008
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.09.2008
S-SK GS 1:2880 1900 24.09.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:29

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.