k.ú.: 729248 - Lahovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 942697
zahrada 257 151443
ovoc. sad 3 18074
travní p. 29 51881
vodní pl. nádrž umělá 1 7857
vodní pl. rybník 1 8718
vodní pl. tok přirozený 11 260594
zast. pl. společný dvůr 2 1041
zast. pl. zbořeniště 3 210
zast. pl. 238 83011
ostat.pl. dálnice 46 120047
ostat.pl. jiná plocha 248 170692
ostat.pl. manipulační pl. 51 40407
ostat.pl. neplodná půda 19 28027
ostat.pl. ostat.komunikace 114 62952
ostat.pl. silnice 47 62612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10075
ostat.pl. zeleň 18 7877
Celkem KN 1210 2028215
Par. DKM 1210 2028215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 124
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 235
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 248
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2012
THM-V 1:1000 01.03.1973 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.