k.ú.: 729272 - Dejvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 78174
vinice 1 2656
zahrada 2048 1436995
ovoc. sad 20 112136
travní p. 87 146462
lesní poz les(ne hospodář) 2 8876
lesní poz 140 1328828
vodní pl. nádrž přírodní 1 1992
vodní pl. nádrž umělá 2 6772
vodní pl. tok přirozený 25 52002
vodní pl. zamokřená pl. 17 48140
zast. pl. společný dvůr 78 35379
zast. pl. zbořeniště 7 2451
zast. pl. 4319 1048079
ostat.pl. dráha 10 81199
ostat.pl. jiná plocha 1026 893893
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 436
ostat.pl. manipulační pl. 50 58124
ostat.pl. neplodná půda 49 97102
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1847
ostat.pl. ostat.komunikace 733 922106
ostat.pl. pohřeb. 2 8940
ostat.pl. silnice 15 120161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 124035
ostat.pl. zeleň 870 775238
Celkem KN 9592 7392023
Par. DKM 9592 7392023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 1490
č.p. byt.dům 478
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 472
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 8
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 48
č.e. rod.rekr 24
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 17
bez čp/če garáž 951
bez čp/če jiná st. 450
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 58
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 4123
byt.z. ateliér 77
byt.z. byt 5632
byt.z. dílna 68
byt.z. garáž 1006
byt.z. j.nebyt 959
byt.z. rozest. 15
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 745
obč.z. dílna 14
obč.z. garáž 70
obč.z. j.nebyt 93
obč.z. rozest. 4
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 8693
LV 9958
spoluvlastník 20973

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2010
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.