k.ú.: 729302 - Střešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1884
zahrada 978 462892
travní p. 8 1100
lesní poz les(ne hospodář) 3 6294
lesní poz 1 2545
vodní pl. nádrž umělá 1 1023
zast. pl. společný dvůr 31 12314
zast. pl. zbořeniště 10 1576
zast. pl. 1593 330909
ostat.pl. jiná plocha 278 153694
ostat.pl. manipulační pl. 5 2417
ostat.pl. neplodná půda 14 7205
ostat.pl. ostat.komunikace 202 378480
ostat.pl. pohřeb. 1 5661
ostat.pl. silnice 3 5831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25701
ostat.pl. zeleň 132 145957
ostat.pl. 1 2
Celkem KN 3270 1545485
Par. DKM 3270 1545485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 709
č.p. byt.dům 101
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 29
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 208
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 405
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1542
byt.z. ateliér 11
byt.z. byt 1097
byt.z. dílna 22
byt.z. garáž 125
byt.z. j.nebyt 100
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 298
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 37
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 1709
LV 2595
spoluvlastník 4889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2000
Ins. A 1:1000 04.09.1931 31.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.