k.ú.: 729353 - Veleslavín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 22109
zahrada 349 205586
travní p. 16 4985
lesní poz les s budovou 1 11
lesní poz 6 103539
vodní pl. tok přirozený 3 8571
zast. pl. společný dvůr 23 9391
zast. pl. 872 208599
ostat.pl. dráha 7 59697
ostat.pl. jiná plocha 218 168563
ostat.pl. manipulační pl. 18 37133
ostat.pl. neplodná půda 7 4538
ostat.pl. ostat.komunikace 165 233083
ostat.pl. silnice 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18088
ostat.pl. zeleň 147 229026
Celkem KN 1843 1312930
Par. DKM 1843 1312930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 106
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 243
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 716
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 2401
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 229
byt.z. j.nebyt 150
obč.z. ateliér 11
obč.z. byt 396
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 17
Celkem JED 3229
LV 3645
spoluvlastník 9181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.05.2022 14:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.