k.ú.: 729353 - Veleslavín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 22109
zahrada 348 203219
travní p. 16 4985
lesní poz les s budovou 1 11
lesní poz 6 103539
vodní pl. tok přirozený 3 8571
zast. pl. společný dvůr 22 9368
zast. pl. 871 209471
ostat.pl. dráha 7 59697
ostat.pl. jiná plocha 223 170128
ostat.pl. manipulační pl. 18 37133
ostat.pl. neplodná půda 7 4538
ostat.pl. ostat.komunikace 168 233027
ostat.pl. silnice 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18088
ostat.pl. zeleň 149 229034
Celkem KN 1850 1312929
Par. DKM 1850 1312929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 112
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 246
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 715
byt.z. ateliér 16
byt.z. byt 2401
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 229
byt.z. j.nebyt 150
obč.z. ateliér 15
obč.z. byt 436
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 18
Celkem JED 3274
LV 3771
spoluvlastník 9474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 29.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:33

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.