k.ú.: 729701 - Řepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 366114
zahrada 698 268521
ovoc. sad 18 43516
travní p. 10 6487
lesní poz 3 73467
vodní pl. nádrž umělá 3 1703
vodní pl. tok přirozený 16 3860
vodní pl. zamokřená pl. 13 10991
zast. pl. společný dvůr 21 36448
zast. pl. zbořeniště 11 3637
zast. pl. 1729 500549
ostat.pl. dráha 22 21352
ostat.pl. jiná plocha 1099 629669
ostat.pl. manipulační pl. 109 158988
ostat.pl. neplodná půda 5 5662
ostat.pl. ost.dopravní pl. 31 27096
ostat.pl. ostat.komunikace 468 471968
ostat.pl. pohřeb. 10 11786
ostat.pl. silnice 111 126393
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 104516
ostat.pl. zeleň 747 380318
Celkem KN 5379 3253041
Par. DKM 5379 3253041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 495
č.p. byt.dům 137
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 40
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 321
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. garáž 35
č.e. obč.vyb. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 172
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 1420
byt.z. ateliér 30
byt.z. byt 7257
byt.z. dílna 47
byt.z. garáž 755
byt.z. j.nebyt 607
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 690
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 35
Celkem JED 9426
LV 9350
spoluvlastník 23636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2013
THM-V 1:1000 01.03.1973 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1840 24.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.