k.ú.: 729710 - Ruzyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 2494571
zahrada skleník-pařeniš. 2 1622
zahrada 977 633524
ovoc. sad 18 237021
travní p. 68 50257
lesní poz 14 119579
vodní pl. nádrž umělá 3 3176
vodní pl. tok přirozený 14 9960
vodní pl. tok umělý 13 1652
zast. pl. společný dvůr 37 244661
zast. pl. zbořeniště 5 802
zast. pl. 1915 909196
ostat.pl. dráha 16 59499
ostat.pl. dálnice 50 130611
ostat.pl. jiná plocha 748 983289
ostat.pl. manipulační pl. 128 325568
ostat.pl. neplodná půda 34 11693
ostat.pl. ost.dopravní pl. 630 7852364
ostat.pl. ostat.komunikace 491 559749
ostat.pl. pohřeb. 2 4509
ostat.pl. silnice 100 181498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 33448
ostat.pl. zeleň 151 187759
Celkem KN 5846 15036008
Par. DKM 5846 15036008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 532
č.p. byt.dům 96
č.p. doprava 17
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 321
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 58
bez čp/če garáž 366
bez čp/če jiná st. 176
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 53
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 7
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 1798
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 2103
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 106
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 296
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 59
Celkem JED 2697
LV 3791
spoluvlastník 7894

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2016
THM-V 1:1000 30.06.1965 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.1965


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.