k.ú.: 729795 - Liboc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 466641
zahrada 545 238611
ovoc. sad 4 58012
travní p. 25 29589
lesní poz les(ne hospodář) 5 79104
lesní poz 105 2364661
vodní pl. nádrž umělá 10 11389
vodní pl. rybník 20 34753
vodní pl. tok přirozený 19 6164
zast. pl. společný dvůr 7 2860
zast. pl. zbořeniště 6 1090
zast. pl. 849 189463
ostat.pl. dráha 3 17473
ostat.pl. jiná plocha 329 205820
ostat.pl. manipulační pl. 16 7971
ostat.pl. neplodná půda 12 61063
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 939
ostat.pl. ostat.komunikace 258 213495
ostat.pl. pohřeb. 2 9218
ostat.pl. silnice 2 49557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 35799
ostat.pl. zeleň 147 166754
Celkem KN 2437 4250426
Par. DKM 2437 4250426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 78
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 484
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz př. 10
Celkem BUD 784
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1166
byt.z. garáž 664
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 166
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 72
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 2098
LV 2521
spoluvlastník 6396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:03

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.