k.ú.: 729795 - Liboc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 473395
zahrada 546 244703
ovoc. sad 4 58012
travní p. 21 19376
lesní poz les(ne hospodář) 5 79104
lesní poz 97 2318299
vodní pl. nádrž umělá 9 9307
vodní pl. rybník 20 34753
vodní pl. tok přirozený 18 6045
zast. pl. společný dvůr 7 2860
zast. pl. zbořeniště 6 1090
zast. pl. 843 189222
ostat.pl. dráha 3 17473
ostat.pl. jiná plocha 326 222951
ostat.pl. manipulační pl. 16 7971
ostat.pl. neplodná půda 15 87893
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 939
ostat.pl. ostat.komunikace 255 213543
ostat.pl. pohřeb. 2 9218
ostat.pl. silnice 2 49557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 35799
ostat.pl. zeleň 145 168912
Celkem KN 2413 4250422
Par. DKM 2413 4250422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 81
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 480
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 107
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz př. 10
Celkem BUD 779
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1165
byt.z. garáž 664
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 144
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 75
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 2076
LV 2497
spoluvlastník 6107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 05:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.