k.ú.: 729876 - Nebušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 457 1743052
zahrada 910 483436
ovoc. sad 25 98968
travní p. 106 144839
lesní poz 66 545631
vodní pl. nádrž umělá 1 1411
vodní pl. tok přirozený 9 5858
zast. pl. společný dvůr 22 5095
zast. pl. zbořeniště 6 1269
zast. pl. 1072 234203
ostat.pl. jiná plocha 173 70340
ostat.pl. manipulační pl. 6 9019
ostat.pl. neplodná půda 62 35640
ostat.pl. ostat.komunikace 196 208171
ostat.pl. pohřeb. 4 4751
ostat.pl. silnice 9 36609
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24048
ostat.pl. zeleň 53 29531
Celkem KN 3183 3681871
Par. DKM 3183 3681871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 476
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 413
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1058
byt.z. byt 32
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 9
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 65
LV 1085
spoluvlastník 1549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2015
THM-V 1:1000 01.01.1973 06.10.2015 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1840 06.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 18:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.