k.ú.: 729981 - Suchdol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 4357
orná půda 100 1170644
zahrada 1487 876618
ovoc. sad 28 128635
travní p. mez, stráň 1 68
travní p. 56 174820
lesní poz 66 451165
vodní pl. nádrž umělá 2 3901
vodní pl. tok přirozený 5 49075
vodní pl. zamokřená pl. 9 71487
zast. pl. společný dvůr 2 1794
zast. pl. zbořeniště 4 1419
zast. pl. 1904 371444
ostat.pl. dráha 3 30934
ostat.pl. jiná plocha 225 495996
ostat.pl. manipulační pl. 15 18859
ostat.pl. neplodná půda 47 21881
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5761
ostat.pl. ostat.komunikace 260 332832
ostat.pl. pohřeb. 1 5825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 42816
ostat.pl. zeleň 45 52528
Celkem KN 4284 4312859
Par. DKM 4284 4312859
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 533
č.p. byt.dům 63
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 629
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 296
bez čp/če jiná st. 220
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 1864
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 972
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 109
byt.z. j.nebyt 65
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 152
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 133
obč.z. rozest. 24
Celkem JED 1485
LV 2932
spoluvlastník 5640

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2014
THM-V 1:1000 01.01.1967 05.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:37

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.