k.ú.: 730556 - Bohnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 699690
vinice 1 7212
zahrada 526 238663
ovoc. sad 134 39744
travní p. 6 57577
lesní poz 51 1061490
vodní pl. nádrž umělá 1 681
vodní pl. rybník 1 1810
vodní pl. tok přirozený 3 121760
zast. pl. společný dvůr 5 687
zast. pl. zbořeniště 9 1005
zast. pl. 1059 389629
ostat.pl. jiná plocha 349 302678
ostat.pl. manipulační pl. 27 39860
ostat.pl. neplodná půda 47 165564
ostat.pl. ostat.komunikace 438 360480
ostat.pl. pohřeb. 3 29908
ostat.pl. silnice 18 75698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 177383
ostat.pl. zeleň 673 887092
Celkem KN 3419 4658611
Par. DKM 3419 4658611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 162
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 81
č.p. rod.dům 390
č.p. tech.vyb 4
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 891
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 5516
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 48
byt.z. j.nebyt 171
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 923
obč.z. j.nebyt 53
obč.z. rozest. 20
obč.z. sk.bneb 22
Celkem JED 6762
LV 6544
spoluvlastník 16575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:08

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.