k.ú.: 730599 - Dolní Chabry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 835 2910705
zahrada 1035 444559
ovoc. sad 9 54885
travní p. 8 49842
lesní poz 62 78312
vodní pl. nádrž umělá 1 880
vodní pl. rybník 7 10208
vodní pl. tok přirozený 5 489
vodní pl. tok umělý 30 4436
vodní pl. zamokřená pl. 1 7610
zast. pl. společný dvůr 25 5785
zast. pl. zbořeniště 8 2610
zast. pl. 1608 331475
ostat.pl. jiná plocha 457 590373
ostat.pl. manipulační pl. 66 64289
ostat.pl. neplodná půda 72 47045
ostat.pl. ostat.komunikace 289 270700
ostat.pl. pohřeb. 2 4516
ostat.pl. silnice 15 52316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 34882
ostat.pl. zeleň 32 22751
Celkem KN 4584 4988668
Par. DKM 4584 4988668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 1156
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 6
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 143
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 69
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 1580
byt.z. byt 215
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 623
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 872
LV 2469
spoluvlastník 4584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2013
THM-V 1:1000 01.01.1971 24.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.