k.ú.: 730866 - Střížkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 134083
zahrada 209 179885
vodní pl. nádrž umělá 4 1371
zast. pl. společný dvůr 19 3505
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 718 243943
ostat.pl. jiná plocha 803 483430
ostat.pl. manipulační pl. 7 7244
ostat.pl. ostat.komunikace 280 273795
ostat.pl. pohřeb. 1 141988
ostat.pl. silnice 50 82457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12986
ostat.pl. zeleň 270 465238
Celkem KN 2401 2030092
Par. DKM 2401 2030092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 156
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 271
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 571
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 5497
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 69
byt.z. j.nebyt 67
obč.z. byt 1753
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 394
obč.z. rozest. 6
obč.z. sk.bneb 23
Celkem JED 7826
LV 7258
spoluvlastník 20291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2009
Ins. A 1:1000 04.09.1931 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.