k.ú.: 730891 - Libeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 72974
vinice 1 4656
zahrada 1206 777126
travní p. 4 26304
lesní poz les(ne hospodář) 1 1826
lesní poz 28 320524
vodní pl. nádrž umělá 1 3096
vodní pl. tok přirozený 9 365632
zast. pl. společný dvůr 90 70860
zast. pl. zbořeniště 59 16705
zast. pl. 3165 1258543
ostat.pl. dráha 49 227705
ostat.pl. jiná plocha 1640 1585730
ostat.pl. manipulační pl. 215 395386
ostat.pl. neplodná půda 90 148450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 5305
ostat.pl. ostat.komunikace 1004 1151672
ostat.pl. pohřeb. 3 21492
ostat.pl. silnice 23 133698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 81 180847
ostat.pl. zeleň 604 610636
Celkem KN 8347 7379167
Par. DKM 8347 7379167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 41
č.p. bydlení 844
č.p. byt.dům 605
č.p. doprava 4
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 97
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 324
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 22
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 14
č.e. obchod 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 40
č.e. ubyt.zař 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 387
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 86
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 27
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo plav.úč. 4
s roz.jed 2
Celkem BUD 2853
byt.z. ateliér 74
byt.z. byt 10883
byt.z. dílna 62
byt.z. garáž 1224
byt.z. j.nebyt 1615
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 240
obč.z. byt 2561
obč.z. dílna 20
obč.z. garáž 36
obč.z. j.nebyt 923
obč.z. rozest. 320
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 17968
LV 15700
spoluvlastník 39210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2014
Ins. A 1:1000 04.09.1931 10.01.2014 04.09.1931 1:1000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.